Click here for the Labmaqual project
Wie zijn wij Onderzoeksthema Contact Nieuws Publicaties
 
The Hague Conference

 


 

Symposium 18 juni 2003: 'Arbeidsmarktrelevantie en kwaliteitszorg in het hbo'


Het hoger beroepsonderwijs vindt het essentieel dat opleidingen goed voorbereiden op de beroepspraktijk. Opleidingen die open staan voor de ontwikkelingen in het werkveld dienen het belang van hun afnemers (studenten en werkgevers). Zij stimuleren de door de overheid gewenste kenniscirculatie tussen opleidingen en arbeidsmarkt. Kwaliteitszorg kan een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de arbeidsmarktrelevantie van hogere beroepsopleidingen.

Project Europese Commissie
Het Nijmeegse onderzoeksbureau REVICE coŲrdineert een project voor de Europese Commissie waarin wordt onderzocht hoe de invalshoek 'arbeidsmarkt' tot zijn recht komt in de kwaliteitszorg in het hoger beroepsonderwijs in vijf Europese landen. Uit de case studies van het onderzoek blijkt dat visitaties inderdaad leiden tot het werken aan verbeteringen van de arbeidsmarktrelevantie van opleidingen. Deze conclusie is belangrijk voor de toekomst van de kwaliteitszorg.

Symposium
De Nederlandse partners in het Europese project (REVICE, de afdeling Kwaliteitszorg van de HBO-raad en VNO-NCW) organiseren een symposium over de resultaten, getiteld 'Arbeidsmarktrelevantie en kwaliteitszorg in het hbo', met als ondertitel 'Een stimulans voor kenniscirculatie'. Het symposium vindt plaats op 18 juni 2003 in de Aula van de Haagse Hogeschool.

Tijdens dit symposium neemt u kennis van:
- de visie van het Nationaal Accreditatie Orgaan
- de internationale situatie (Vlaanderen, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje)
- concrete verbeteringsinitiatieven van Nederlandse HBO-opleidingen
- opvattingen vanuit werkgeverskring
- een instrument ter verbetering van arbeidsmarktrelevantie van hbo-opleidingen.

U doet ideeŽn op hoe een hbo-opleiding zijn contacten met het werkveld kan verbeteren:
- via betrokkenheid bij curriculumontwikkeling
- via verandering van didactische aanpak
- via stages en duale trajecten
- via formele en informele contacten
- via alumnibeleid, etc.

Daarnaast zal veel ruimte worden geboden aan de symposium deelnemers (zie doelgroepen). Zij kunnen verwijzen naar goede, maar eventueel ook slechte, voorbeelden en om hun opvattingen over deze thematiek in te brengen.

Doelgroepen
Dit symposium is speciaal bestemd voor:
- het hbo-onderwijs: bestuurders, opleidingsmanagers, werkveldcoŲrdinatoren, kwaliteitszorgmedewerkers in Nederland en Vlaanderen
- het werkveld: private en publieke werkgevers, sector-, branche- en andere werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen
- overheidsinstellingen en andere geÔnteresseerden en belanghebbenden

Aanmelden
U kunt zich voor het symposium elektronisch aanmelden

Programma

09.45 - 10.00

Opening door dagvoorzitters: Jos Kok (afdeling Kwaliteitszorg HBO-raad), Theo Reubsaet (REVICE)

10.00 - 10.15

Recente beleidsontwikkelingen rond beroepsgerichtheid en accreditatie van hogere beroepsopleidingen: Olchert Brouwer (Nationaal Accrediterings Orgaan, NAO)

10.15 - 10.45

Arbeidsmarktrelevantie en kwaliteitszorg in een internationaal perspectief: Theo Reubsaet, Toos Feijen (REVICE)

10.45 - 11.15

Koffiepauze

11.15 - 12.30

Kwaliteitszorg en ontwikkelingen in arbeidsmarktoriŽntatie bij Nederlandse hbo-opleidingen. Een discussie over aanpake en ervaringen van:
- HBO-Verpleegkunde, Hogeschool Rotterdam: Klazina Pool-Tromp (opleidingsdirecteur Verpleegkunde)
- Werktuigbouwkunde, Hogeschool Rotterdam: Lex Soeteman (opleidingsdirecteur Cluster Engineering)
- Dans, Fontys Hogeschool Dansacademie: Jacques van Meel (opleidingsdirecteur Dansacademie)
- Management, Economie en Recht (MER), Fontys Hogeschool: Truusje Abbenhuis-Verspaget (opleidingsdirecteur MER)
Discussieleider: Frank HŁsken (GITP)

12.30 - 12.45

ArbeidsmarktoriŽntatie en kwaliteitszorg bij Vlaamse hogescholen: Ignace van Dingenen (voorzitter werkgroep kwaliteitszorg (VLHORA)

12.45 - 14.00

Lunch (vragen verzamelen)

14.00 - 14.15

De betrokkenheid van werkgevers bij 'hun' hbo-opleiding, resultaten van een enquÍte: Theo Reubsaet, Toos Feijen (REVICE)

14.15 - 14.40

īStatements` over kwaliteit, arbeidsmarktoriŽntatie en HBO-opleidingen door arbeidsmarktvertegenwoordigers
- VNO-NCW: Jan Reneman (ONRI/Oranjewoud)
- Metaalunie: Rard Metz
- NovAA: Robert Verbruggen

14.40 - 15.00

Intermezzo: opvoering Fontys Dansacademie

15.00 - 15.20

Koffiepauze (vragen verzamelen)

15.20 - 16.25

Korte reacties:
- Chris Kuiper, lector Arbeid en Gezondheid (Hogeschool Rotterdam)
- Jonny van Egmond, regioregisseur (Saxion Hogeschool)
Discussie met de sprekers en de zaal, discussieleider: Jos Kok (Kwaliteitszorg, HBO-raad)

16.25 - 16.40

Het bevorderen van kenniscirculatie: een instrument voor de arbeidsmarktoriŽntatie van HBO-opleidingen (REVICE en Netherlands Quality Agency, NQA)

16.40 - 16.45

Afsluiting door de dagvoorzitters Jos Kok en Theo Reubsaet

16.45 - 17.30

Borrel