Click here for the Labmaqual project
Wie zijn wij Onderzoeksthema Contact Nieuws Publicaties
 
Terug naar: Wie zijn wij? - Profiel
Profiel

Grote ervaring, nationaal en internationaal

REVICE

is een kleinschalig onderzoeksinstituut, dat zowel in Nederland als in internationaal verband opereert. Het instituut is opgericht in 1999 door enkele zeer ervaren onderzoekers van de Nijmeegse universiteit en gevestigd in het Universitair Bedrijvencentrum op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

REVICE

heeft gekozen voor kleinschaligheid en concentratie op de kerntaken: het verrichten van kwalitatief hoogwaardig onderzoek in opdracht van derden, het coordineren van grote, vaak internationale onderzoeksprojecten en het ondersteunen van opdrachtgevers met advies.

Onderzoeksondersteunende activiteiten, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van grotere enquetes (face to face, schriftelijk, telefonisch) en het opmaken en produceren van rapporten, worden uitbesteed. Voor grote projecten wordt, indien nodig, samengewerkt met andere onderzoekers en onderzoeksinstituten, zowel in Nederland als daarbuiten.

REVICE medewerkers werken reeds 15 jaar in verschillende netwerken samen met onderzoeksinstituten in bijna alle landen van de Europese Unie. In internationaal verband zijn projecten uitgevoerd voor onder andere verschillende Directoraten-Generaal van de Europese Commissie, in Nederland voor onder andere ministeries, landelijke opleidingsorganen, andere onderzoeksinstituten, universiteiten en arbeidsbemiddelingsinstanties.