Click here for the Labmaqual project
Wie zijn wij Onderzoeksthema Contact Nieuws Publicaties
 
Terug naar: Publicaties
Recente publicaties

-  Feijen, Toos and Theo Reubsaet (1999). Kwalificaties, eindtermen en leerplandoelen voor een vernieuwde duale hogere beroepsopleiding in de schildersbranche (Qualifications, final terms and attainment targets for a renewed dual higher vocational training in the paintersí sector).  REVICE, Nijmegen

-  Feijen, Toos and Theo Reubsaet (1999). Interconnecting general qualifications: mathematics, fysics, chemistry and languages, with vocational qualifications, to bridge the gap between secondary and higher vocational education in de painters sector. REVICE, Nijmegen

-  Feijen, Toos en Theo Reubsaet (1999). Een internationale opleiding aan de Faculteit der Beleidswetenschappen. Alleen een haalbare kaart of een wenkend perspectief?! REVICE, Nijmegen

 

-  Feijen, Toos en Theo Reubsaet (2000). De ontwikkeling van een ICT-instrument voor opleidingsbeleid en opleidingsplannen in de schilders- en afbouwsector. REVICE, Nijmegen

-  Feijen, Toos en Theo Reubsaet (2000). Handbook on evaluation and dissemination strategies for Comenius 2 projects. REVICE, Nijmegen 

 

-  Feijen, Toos en Theo Reubsaet (2001). Quality care for CVT in the Netherlands: state of the art. REVICE, Nijmegen 

-  Feijen, Toos en Theo Reubsaet (2001). Adaptation and anticipation to industrial change in higher vocational and professional education in the Netherlands. REVICE, Nijmegen 

-  Feijen, Toos en Theo Reubsaet (2001). Adaptation and anticipation to industrial change in higher vocational and professional education. A comparison of the United Kingdom, the Netherlands, Greece and Austria. REVICE, Nijmegen

-  Feijen, Toos en Theo Reubsaet (2001). Contrasting the influencing factors and scenarios for the development of the Lower Austrian FHS system with the situation in the Netherlands. REVICE, Nijmegen

-  Feijen, Toos en Theo Reubsaet (2001). DisseminatiestrategieŽn voor proefprojecten. Informatie, theorie en tips uit de praktijk. Nationaal Agentschap Leonardo da Vinci, īs Hertogenbosch

-  Feijen, Toos en Theo Reubsaet (2001). De start en uitvoering van proefprojecten. Problemen, oplossingen en tips uit de praktijk. Nationaal Agentschap Leonardo da Vinci, ís Hertogenbosch

 

-  Feijen Toos en Theo Reubsaet (2002). EvaluatiestrategieŽn voor Leonardo da Vinci projecten. Informatie, theorie en tips uit de praktijk. Nationaal Agentschap Leonardo da Vinci, ís Hertogenbosch

-  Feijen Toos en Theo Reubsaet (2003). Developments in the Dutch recycling industry and future training needs. REVICE, Nijmegen

-  Feijen Toos en Theo Reubsaet (2003). Developments in the Dutch machine industry and future training needs. REVICE, Nijmegen

 

-  Theo Reubsaet en Toos Feijen (2004). Labour market involvement in quality assurance in professionally oriented higher education in the Netherlands. REVICE, Nijmegen

-  Theo Reubsaet en Toos Feijen, with the co-operation of P.Dubois, V. Lepaux, R. Vourcīh, B. Muetherich, D. Lain, A. Maginn, J.M. Rotger, E. Estany and O. Homs (2004). Labour market involvement in quality assurance in professionally oriented higher education. REVICE, Nijmegen